Har du koll på fördelarna med ett MRM-system?

WEBINAR: 13 JUNI

Så tar du ditt marknadsteam till nya nivåer

MRM står för Marketing Resource Management och hanterar marknadsavdelningens centrala funktioner som planering av projekt för produktion, kampanjer, budget och resultatuppföljning.

Att ha ett CRM-system för att stötta sälj är en självklarhet i de flesta organisationer, medan ett motsvarande system för marknadsavdelningen inte är lika vanligt. Där sköts planering inte sällan fortfarande i excelark och att-göra-listan består ofta av postit-lappar på skrivbordet. Men numera har marknadsteamet sitt alldeles egna system med en egen trebokstavskombination – MRM.

Anmäl dig här till årets viktigaste demo!

Missa inte tillfället att under 30 minuter få en guidad tur i hur MRM-systemet Digital Plattform ger dig och ditt team full kontroll över marknadsplanen. 

Hur AI kan automatisera kundsegmentering

Hur AI kan automatisera kundsegmentering Introduktion Den ständigt föränderliga marknadsföringslandskapet kräver innovation för effektiv kundinriktning. Denna artikel går in på begreppet kundsegmentering genom AI, och

Läs mer »

Digital Plattform är ett system för marknadsförare som knyter ihop marknad, sälj och teknik och får det att fungera. Digital Plattform ägs och utvecklas av Digital Plattform Sverige AB. Den består av ett antal integrerade funktioner som tillsammans ger dig som marknadschef en total lägesrapport över marknadsavdelningens samtliga projekt, kampanjer och resultat – allt i realtid.

Marknadsplan

Digital plattform tillhandahåller en interaktiv marknadsplan.

Med Digital plattform har du alltid en realtidsuppdaterad och samlad bild över hur olika kampanjer utvecklas i förhållande till kostnad och förväntan.

Vår ambition är att du varje morgon ska kunna slå upp din skärm och få en pinfärsk och överskådlig bild över hur hela marknadsplanen presterar.

Marknadsteam

Skapa ett effektivt marknadsteam och utveckla samarbetet mellan medarbetare och byråer.

Den ger dig som marknadschef full kontroll över hela marknadsorganisationens arbete. I den interaktiva marknadsplanen följer du medarbetarnas arbete, externa leveranser, kostnader, tider och resultatet av satsningarna.