Ett effektivt marknadsteam

Digital Plattform underlättar samarbete mellan såväl interna resurser som med externa leverantörer. Via plattformens tidrapporteringssystem kan du som marknadschef få total kontroll över samtliga aktörers leveranser och ser om ett projekt ligger i linje med plan och budget. Allt i realtid.

Full kontroll över resurser, projekten & progressen

Den digitala marknadsplanen består av ett antal integrerade funktioner som tillsammans ger dig som marknadschef en total lägesrapport över samtliga marknadsavdelingens projekt, kampanjer och resultat – allt i realtid.

Projekthantering

Sätt upp dina projekt med deadlines och budgetar och bjud in såväl externa leverantörer som interna resurser. Koppla resursernas tid till kostnader och låt dina leverantörer registrera sin prislista. 

Tidrapportering

Samtliga resurser – interna såväl som externa leverantörer – rapporterar löpande sin tid i systemet. Digital Plattform ger dig hundra procent koll på hur mycket tid och resurser varje projekt kostar. 

Resursplanering

Varje profil i systemet är kopplad till en kapacitetsgrad. Om prognostiserade timmar för veckan övergår resursens kapacitet kommer verktyget att larma vilka kommande deadlines som berörs. 

Möteshantering

Alla möten, protokoll och att-göra-listor samlade på ett och samma ställe. Genom integration med din kalender missas inga möten och du kan direkt under mötet skapa projekt och dela ut uppgifter.

Marknadsbeställningar

Samla alla beställningar som görs till marknadsavdelningen. Beställningar kan både skickas till externa leverantörer  men även till interna resurser. Beställaren kan enkelt följa progressen via en länk. 

Leverantörssamarbete

I en modern marknadsavdelning utgörs hela eller delar av producenterna av olika byråer. Bjud in dina leverantörer och samarbeta enkelt med projekten som tar er marknadsplan i mål.

Komplettera med produktion

Använd Digital plattform för att på ett enkelt sätt, och utan tekniska förkunskaper, producera attraktivt, kvalitetssäkrat och precisionsorienterat marknadsföringsmaterial. Och som om detta inte vore nog – i funktionaliteten ingår automatiseringsfunktioner som gör att du med minimal handpåläggning kan skapa en effektiv kommunikation. 

Boka en demo så visar vi hur det fungerar