Ta marknadsteamet till en ny nivå med ett MRM-system

Att ha ett CRM-system för att stötta sälj är en självklarhet i de flesta organisationer, medan ett motsvarande system för marknadsavdelningen inte är lika vanligt. Där sköts planering inte sällan fortfarande i excelark och att-göra-listan består ofta av postit-lappar på skrivbordet. 

 

Men numera har marknadsteamet sitt alldeles egna system med en egen trebokstavskombination – MRM.

Effektivitet och samarbete

MRM står för Marketing Resource Management och hanterar marknadsavdelningens centrala funktioner som planering av projekt, kampanjer, budget och produktion.

 

Här finns också verktyg för uppföljning och analys av resultat från digitala källor som ger input och feedback till framtida kampanjer och projekt. Med ett MRM-system kan företag öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra samarbetet mellan olika grupper och avdelningar.

Allt i ett

Genom att koppla hela marknadsavdelningen och även externa leverantörer till ett och samma system blir marknadsföringsarbetet överblickbart och transparent för alla inblandade.

 

Även om det givetvis finns delar i systemet där det inte är önskvärt att alla har samma rättigheter såsom till exempel budgetering, så är grundidén med ett MRM-system att allt från marknadsplan till projekt och resultat ska vara tillgängligt för alla i teamet.

 

Den stora vinsten ligger i att när medarbetare ser hela kedjan i marknadsföringsarbetet, blir det lättare för alla att följa och förstå hur de egna och teamets insatser bidrar till de uppsatta målen och vad som behöver justeras under resans gång.

 

Ett väl uppsatt MRM-system underlättar helt enkelt och sömlöst arbetsflöde mellan medarbetare och optimerar effektiviteten i teamet.

Ett applikation för hela teamet

Många marknadsavdelningar arbetar idag i många olika applikationer där vart och ett har sitt unika gränssnitt som kräver sin egna expertis eller med excelfiler strukturerade på ett sätt som bara de som skapat dem förstår.

 

Ett MRM-systemet, däremot, samlar allt i en och samma applikation med et enda gränssnitt. Med alla information samlade på ett ställe blir allt lätt tillgänglig och lätt att läsa av för samtliga inblandade.

 

Systemet håller reda på och påminner om deadlines och eliminerar därmed risken för att saker tappas eller glöms bort.

MRM-systemet Digital Plattform

Digital Plattform är ett komplett MRM-system som kopplar samman marknadsplan, budget, kampanj- och projektplanering med produktion och resultat från digitala kanaler.

 

Resultat blir en levande marknadsplant som ger ett ständigt uppdaterat beslutsunderlag för det fortsatta marknadsföringsarbetet. Förutom allt detta har Digital Plattform också moduler för estimering, uppföljning och redovisning.

 

Kontakta oss så visar vi dig hur ett MRM-system kan göra din marknadsorganisation mer effektiv.

Marknadsplan

Digital Plattform ger dig en interaktiv marknadsplan.

Med en realtidsuppdaterad och samlad bild, vet du alltid hur projekten går och hur kampanjerna utvecklas i förhållande till budget och utfall.

Med Digital Plattform kan du varje morgon slå upp din skärm och få en komplett bild av hur din marknadsplan presterar.

Marknadsteam

Skapa ett effektivt marknadsteam och utveckla samarbetet mellan medarbetare och byråer.

Den ger dig som marknadschef full kontroll över hela marknadsorganisationens arbete. I den interaktiva marknadsplanen följer du medarbetarnas arbete, externa leveranser, kostnader, tider och resultatet av satsningarna.

Produktion

Använd Digital Plattform för att på ett enkelt sätt, utan tekniska förkunskaper, producera attraktivt och målgruppsanpassat marknadsföringsmaterial.

I plattformen finns automatiseringsfunktioner som gör att du behöver minimal handpåläggning för att skapa effektiv kommunikation.