Marknadsföringsbudget

Marknadsföringsbudgeten hjälper dig att bestämma hur mycket pengar du behöver för att marknadsföra din produkt eller tjänst. Men processen för att sätta en rimlig budget och få den att leverera önskat resultat kräver att du gör saker i rätt ordning.

Börja med målet

Se först till att du vet vad som förväntas av din marknadsavdelning och se till att dessa mål är tydliga och mätbara. Sätt kvantifierbara mål, dvs specificera målen med siffror. 

Mål som ”öka försäljning” och ”få fler följare i sociala kanaler” är alltför vaga och ger ingen tydlig signal på hur mycket arbete du behöver lägga ner för att nå målen eller när du har nått dem. Se istället till att formulera mål som ”öka merförsäljning hos befintliga kunder med 15%” eller ”öka varumärkeskännedom med 20%”. Sådana mål ger tydlig information om vad du vill uppnå.

Bestäm din målgrupp

Med målen klara är det dags att bestämma vilka du ska nå med marknadsföringen. Du behöver bestämma vilken målgrupp du ska rikta marknadsföringen mot. 

Även här är det bättre ju mer detaljerat du kan beskriva din målgrupp. Det gör det lättare att välja kanaler som marknadsföringen ska gå i och vilket erbjudande du ska kommunicera. 

Ta dig därför tid med att analysera din målgrupp och lär känna deras drivkrafter, intressen, trösklar osv, det kommer du att ha stor nytta av när du ska välja var du ska exponera dina erbjudanden och hur du ska formulera dig för att få bäst resultat.

Välj kanaler

Med målgruppen tydlig definierad kan du välja vilka kanaler du ska använda för din marknadsföring. Se till att få en bra mix mellan olika kanaler där du kommunicerar olika saker beroende på var kunden befinner sig under sin köpresa. 

Målgruppsanalysen bör ge dig god information om var du ska rikta marknadsföringen i såväl digitala som analoga kanaler.

Sätt budget

Nu vet du vad du ska göra, vilka du ska rikta det mot och i vilka kanaler. Då är du redo att sätta din budget för att nå de mål du definierat. 

Att bestämma exakt hur mycket pengar som krävs för att uppnå dina mål är givetvis omöjligt att veta. Hur mycket tid du än lagt på den förberedande analysen finns det en hel massa parametrar som du inte känner till som påverkar dina kunders beteende och beslutsfattande i mötet med din marknadsföring.

All marknadsföring innehåller en stor portion ovisshet och din budgetering bör vara flexibel nog så att du kan flytta och fördela pengar dit de gör mest nytta när du jämför resultatet av dina ansträngningar mot de uppsatta målen.

Mät resultatet

Det kanske viktigaste verktyget i din marknadsföringsbudget är att se till att du mäter resultatet av dina marknadsföringsinsatser så att du kan se om dina antaganden om målgrupp, kanaler och erbjudande var riktiga.

Genom att mäta resultatet av dina marknadsföringsinsatser med tydliga KPI:er ser du vad som fungerar och vad som inte fungerar. När resultaten börjar trilla in ska du justera erbjudande och kanalstrategi där du ser att pengarna gör mest nytta. 

Att mäta resultatet och analysera det gör också att du blir bättre på att prognostisera och sätta framtida budgetar.

Att skapa en marknadsföringsbudget är en utmaning, men genom att följa dessa steg kan du skapa en effektiv marknadsföringsplan som hjälper dig att nå dina mål.

Marknadsplan

Digital Plattform ger dig en interaktiv marknadsplan.

Med en realtidsuppdaterad och samlad bild, vet du alltid hur projekten går och hur kampanjerna utvecklas i förhållande till budget och utfall.

Med Digital Plattform kan du varje morgon slå upp din skärm och få en komplett bild av hur din marknadsplan presterar.

Marknadsteam

Skapa ett effektivt marknadsteam och utveckla samarbetet mellan medarbetare och byråer.

Den ger dig som marknadschef full kontroll över hela marknadsorganisationens arbete. I den interaktiva marknadsplanen följer du medarbetarnas arbete, externa leveranser, kostnader, tider och resultatet av satsningarna.

Produktion

Använd Digital Plattform för att på ett enkelt sätt, utan tekniska förkunskaper, producera attraktivt och målgruppsanpassat marknadsföringsmaterial.

I plattformen finns automatiseringsfunktioner som gör att du behöver minimal handpåläggning för att skapa effektiv kommunikation.