Den digitala marknadsplanen

Digital Plattform ger dig en realtidsuppdaterad marknadsplan. I den interaktiva marknadsplanen följer du medarbetarnas arbete, externa leveranser, kostnader, tider och framför allt – effekten av satsningarna.

Full kontroll över kampanjer & aktiviteter

Den digitala marknadsplanen består av ett antal integrerade funktioner som tillsammans ger dig som marknadschef en total lägesrapport över marknadsavdelningens samtliga projekt, kampanjer och resultat – allt i realtid.

Dashboards & KPI:er

Skapa enkelt dashboards som visualiserar all den data och de KPI:er du behöver hålla koll på. Se kampanjresultat, projektstatus och kostnader – allt uppdaterat i realtid.

Budget

Med budgethantering får du full kontroll över din marknadsbudget i realtid. Sätt en övergripande budget och bryt ner den i kvartal eller månader. 

Aktivitetsplan

Genom en tydlig visuell tidslinje får du total översikt av alla projekt, kampanjer och aktiviteter. Zomma in på månaden eller veckans aktiviteter.

Kampanjhantering

Digital marknadsplan ger dig en komplett vy över dina pågående kampanjer och deras resultat. Du kan sortera kampanjerna på projektnivå så att du får en tydlig vy över status & deadline.

Deadlines

Du får en komplett vy över alla dina deadlines kategoriserade efter status. Håll koll på veckans deadlines och säkerställ att dina kampanjer publiceras i tid. Få notis om deadlines håller på att passeras.

Publiceringskalender

Samla månadens publiceringar i en kalendervy, dela och håll organisationen uppdaterad om när månadens aktiviteter går live. Kategorisera aktiviteter med olika färger och få en bättre överblick.

Komplettera med marknadsteamet

Digital Plattform underlättar samarbetet mellan såväl interna resurser som externa leverantörer. Via plattformens tidrapporteringssystem får du som marknadschef total kontroll över samtliga aktörers leveranser och ser om ett projekt ligger i linje med plan och budget. Allt i realtid.  

Boka en demo så visar vi hur det fungerar