Smarketing

Själva ordet är en sammanslagning av Sales och Marketing och handlar om att få marknad och sälj att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. För en modern digitaliserad organisation finns här stora möjligheter om man vet hur man ska göra.

Digitalisering förändrar kundresan

För det första är det viktigt att förstå hur kundresan har förändrats med en genomdigitaliserad värld. 

 

Säljaren är inte längre den ende som har kontakt med kunden. En stor del av kundens köpresa sker i stället utan kontakt med säljare och med mer kontakt med material producerat av marknadsavdelningen. 

 

Kunden letar idag själv information i olika digitala kanaler inför ett eventuellt köp. Det kan vara alltifrån produktspecifikationer på en hemsida till rekommendationer från influencers.

Drunknar inte i dåliga leads

I organisationer där marknad och sälj inte lyckas förena sina krafter jobbar marknad på sitt håll med att generera så många leads som möjligt och sälj drunknar i leads med dålig kvalitet. 

 

Ett väl fungerande smarketing däremot kommer att generera fler kvalificerade leads till säljarna genom att marknadsavdelningens och säljarnas insatser riktas mot samma mål.

Sätt gemensamma mål

Börja med att sätta upp gemensamma mål och fokusområden tillsammans med sälj och marknad så att båda är med på vart företaget vill komma. 

 

Se också till att resultat och feedback blir tillgängliga för alla berörda så att ni snabbt kan utvärdera och ändra marknadsföringen beroende på hur väl den fungerar.

Säljinsikt styr kundinriktad marknadsföring

Sälj behöver dela med sig av sin kunskap om kunderna så att marknadsavdelning kan försöka hitta den i de olika digitala kanaler där kunderna rör sig. Säljarna vet också vilka frågor kunder har och hur de uttrycker sig kring det de vill köpa. 

 

Det är ovärderlig information för marknadsavdelningen som då kan skapa innehåll, annonsmaterial och erbjudanden som matchar kundens sökningar och talar kundens språk.

Fokus på kundgrupp med smarketing

Marknadsavdelningen å sin sida behöver skapa material som stöttar säljarna i säljprocessen. Här är det bra att fokusera på en viss kundgrupp och ett visst erbjudande åt gången. 

 

Det ger ett enhetligt och sammanhållet intryck i företagets kommunikation på hemsida, i sociala medier och nyhetsbrev. För säljarna blir det också lättare att vässa säljsnacket när de kan fokusera på en kundgrupp i taget.

Digital Plattform är en komplett lösning för att ta kontroll över din marknadsföring.

Marknadsplan

Digital Plattform ger dig en interaktiv marknadsplan.

Med en realtidsuppdaterad och samlad bild, vet du alltid hur projekten går och hur kampanjerna utvecklas i förhållande till budget och utfall.

Med Digital Plattform kan du varje morgon slå upp din skärm och få en komplett bild av hur din marknadsplan presterar.

Marknadsteam

Skapa ett effektivt marknadsteam och utveckla samarbetet mellan medarbetare och byråer.

Den ger dig som marknadschef full kontroll över hela marknadsorganisationens arbete. I den interaktiva marknadsplanen följer du medarbetarnas arbete, externa leveranser, kostnader, tider och resultatet av satsningarna.

Produktion

Använd Digital Plattform för att på ett enkelt sätt, utan tekniska förkunskaper, producera attraktivt och målgruppsanpassat marknadsföringsmaterial.

I plattformen finns automatiseringsfunktioner som gör att du behöver minimal handpåläggning för att skapa effektiv kommunikation.