Konsten att göra klick till kunder

Har ni lagt stora summor på att öka trafiken till företagets webbsida utan att se någon större ökning av antalet kunder? – Då är det dags att börja se över konverteringsstrategin.

Utan en genomtänkt konverteringsstrategi för din webbplats är all annonsering på nätet och sociala medier ett otroligt kostsamt, ineffektivt och chansartat sätt att få kunder.

Bli medveten

Du vill helt enkelt att alla pengar du lägger ner på att få besökare till din webbplats ska leda till att så många som möjligt blir till leads och kunder.

Lösningen är att medvetet jobba med en tydlig konverteringsstrategi kombinerat med kontinuerlig utvärdering och förbättring.

Det handlar om att förstå var besökaren befinner sig i konverteringsprocessen när de kommer in på din sida. Sedan gäller det att matcha det med en kombination av information och erbjudanden.

En medveten konverteringsstrategi är väl värt besväret. Företag som jobbar på detta sätt ser till att teknik och innehåll samverkar för att vecka efter vecka ge dem fler och fler leads och kunder.

Det börjar med kunden

Som i all marknadsföring gäller det att tänka ur kundens perspektiv och kundens nytta. För att få besökaren att boka ett möte, demo eller lämna ifrån sig sin mailadress räcker det inte därför med att snällt be om den.  Varför skulle de göra det?

För att besökare på din sida ska göra som du vill och göra sig till leads måste du erbjuda något som dom vill ha. Kan du hjälpa dem med något som du har kunskap om men som besökaren vanligtvis saknar? Kan du erbjuda konsultation eller kan du ha en chat där besökaren kan ställa frågor till dig?

Tröskeln för besökaren att ta kontakt varierar beroende på hur mogen kunden är att ta nästa steg, din uppgift är att sänka den så mycket som möjligt.

Skapa en landningssida

En väl beprövad strategi är att ha en landningssida i ett ämne som du vet intresserar presumtiva kunder.

Se till att sidan håller hög kvalitet både när det gäller textinnehåll och layout. Använd korta stycken, tydliga rubriker och se till att besökaren lätt kan hitta den information som den lockats dit för.

När besökaren väl landat på din sida börjar konverteringen. Du vill få besökaren att ge dig sin mailadress, boka ett möte, osv.

Erbjud besökaren något som gör att de mer än gärna ger ifrån sig sin kontaktinformation. Ett nyhetsbrev, ett informationsblad, ett möte, en gratis konsultation eller liknande. När besökaren får något den vill ha får du din belöning – ett suspect eller ett lead.

Om du använder formulär för att samla in besökarens information ska du tänka på att inte fråga efter för mycket information. Namn och mailadress är rimligt att fråga efter.

En tumregel är att inte be om fler än tre uppgifter eftersom undersökningar visar att formulär med för många fält dramatiskt försämrar besökares svarsfrekvens.

Fortsätt förbättra

Så bara att luta sig tillbaka och låta leadsen trilla in i mailboxen – fel, fel, fel. Nu börjar förbättringsarbetet.

Konverteringsgraden kan alltid bli bättre.

Arbeta ständigt med att förbättra och förnya innehållet på din sida. Använd verktyg för att analysera dina besökares beteende på sidan. Skapa fler landningssidor med olika innehåll. Sätt upp KPI:er med tydliga mål och mätning på dessa för att ha koll på vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Marknadsplan

Digital Plattform ger dig en interaktiv marknadsplan.

Med en realtidsuppdaterad och samlad bild, vet du alltid hur projekten går och hur kampanjerna utvecklas i förhållande till budget och utfall.

Med Digital Plattform kan du varje morgon slå upp din skärm och få en komplett bild av hur din marknadsplan presterar.

Marknadsteam

Skapa ett effektivt marknadsteam och utveckla samarbetet mellan medarbetare och byråer.

Den ger dig som marknadschef full kontroll över hela marknadsorganisationens arbete. I den interaktiva marknadsplanen följer du medarbetarnas arbete, externa leveranser, kostnader, tider och resultatet av satsningarna.

Produktion

Använd Digital Plattform för att på ett enkelt sätt, utan tekniska förkunskaper, producera attraktivt och målgruppsanpassat marknadsföringsmaterial.

I plattformen finns automatiseringsfunktioner som gör att du behöver minimal handpåläggning för att skapa effektiv kommunikation.