För dig som är reklambyrå

Du har kunder som ställer höga krav – både i form av kreativitet, kommunikativ höjd, leveransförmåga och effektivitet.

Vi vet hur svårt det är att ta betalt för kreativitet och kvantifiera den ekonomiska potentialen i en kampanjidé.

Genom Digital Plattform får ni full kontroll över hela er produktionsapparat samtidigt som all rapportering till kund sker per automatik.

Glada kunder & en lönsam byrå

Din kund kan följa ditt arbete i realtid vilket innebär en transparens som bygger förtroende och förståelse för produktionsprocessen – även hos den som inte har branschkunskap.

Ingen debitering faller mellan stolarna då alla medarbetares insatser rapporteras löpande samtidigt som du bygger ett starkare band i kundrelationen. Resultatet blir ett djupare förtroende som vilar på transparens och öppenhet.

För dig som byråägare leder det också till minskad underdebitering till följd av dina medarbetares automatiserade rutiner kring tidrapportering. du får bättre lönsamhet med en automatiserad och korrekt faktureringsapparat.

Att kunna erbjuda rapporterings- och projektstyrningsfunktionen från Digital Plattform till en potentiell kund i ett pitchsammanhang, stärker försäljningsargumentationen. Utöver era kreativa idéer och briljanta kommunikationsstrategier visar ni ett ansvarsfullt företagande där kunden har full insyn i såväl projekten som i budget och debitering.

På Digital Plattform förstår vi dina utmaningar. Vi ser din vardag av den enkla anledningen att vi själva stått inför samma utmaningar och funderat på hur vi ska vinna kunden, bygga förtroende och skapa lönsamhet i en bransch som genomsyras av kreativitet och leveranser som inte alltid är så lätta att kvantifiera i ettor och nollor.

Låt oss visa hur du kan lyfta din reklambyrå och vinna fler kunder med hjälp av Digital Plattform. Boka din demo nu.

Funktioner som gör ditt jobb enklare

Projekthantering

Sätt upp dina projekt med deadlines och budgetar och bjud in såväl externa leverantörer som kunden. Säkerställ att faktureringen inte understiger era arbetade timmar för månaden.

Tidrapportering

Samtliga resurser – interna såväl som externa leverantörer – rapporterar löpande sin tid i systemet. Digital Plattform ger dig hundra procent koll på hur mycket tid och resurser varje kund kostar. 

Resursplanering

Varje medarbetare i teamet är kopplad till en kapacitetsgrad. Om prognostiserade timmar för veckan övergår resursens kapacitet, kommer verktyget att larma om vilka kommande deadlines som berörs.