Vad är en digital marknadsplan?

En digital marknadsplan använder en kombination av tekniska verktyg och innehållsoptimering för att maximera konverteringsgraden av besökare på din webbplats. 

Målet med digital marknadsföring

Du vill ha en sida som jobbar för dig mot ökad försäljning och konvertering av besök till kvalificerade leads. Kom ihåg att en digital marknadsplan inte är en punktinsats där du satsar allt på ett kort utan en kontinuerlig process där du med stor kontroll ständigt förbättrar din taktik utifrån dina analyser av utfallet. För att skapa en digital marknadsplan behöver du först och främst se över din nuvarande situation.

Konvertering

Hur ser din marknadsföring på nätet ut idag? Hur många besökare har du? Vilka kanaler använder du? Vad gör du för att få besökare till din webbplats? Hur konverterar besökare till leads och kunder? Har du redan en bra konverteringsgrad behöver du förmodligen lägga mest resurser på att öka trafiken. Har du däremot låg konverteringsgrad behöver du se över innehållet på din sida, kanske skapa en helt ny landningssida och se över vad du kan förbättra när det gäller CTA (call-to-action) Samla ihop din statistik och ha den som utgångspunkt när du sätter upp mål för din marknadsplan.

Digitala KPI:er

Sätt upp konkreta mål. Som t ex 50 leads och 5 nya kunder i veckan, eller 15 % mer kunder till web-shopen. Då kommer det att bli lättare att se vilka aktiviteter du måste göra. Se också till att du har rätt verktyg för att mäta resultatet av dina aktiviteter. Bryt ner dina aktiviteter i delar och bestäm när de ska göras, då får du bra kontroll över hela processen och en garanti för att du inte missar något. Det finns många verktyg för alla delar i din marknadsföringsprocess, tusentals faktiskt och antalet växer hela tiden. Automatisera så mycket som möjligt i processen. En digital marknadsplan ska göra jobbet åt dig – inte dränka dig i mer. Det mesta i en digital marknadsprocess kan och bör automatiseras. Det är egentligen först när en säljare ska börja ringa upp den potentiella kunden som du bryter automatiseringskedjan. Därefter kan kunden återigen gå in i olika automatiska system för offerter, utskick, påminnelser, erbjudanden osv. Se till att du kan mäta utfallet av varje delaktivitet, det är med den resultatanalysen du kan finjustera din marknadsföring på bästa sätt. Det är osannolikt att du träffar precis rätt i första rundan. Men efter några månader av kontinuerliga utvärderingar och förbättringar bör din digitala marknadsprocess börjat hitta sin form.

Marknadsplan

Digital Plattform ger dig en interaktiv marknadsplan.

Med en realtidsuppdaterad och samlad bild, vet du alltid hur projekten går och hur kampanjerna utvecklas i förhållande till budget och utfall.

Med Digital Plattform kan du varje morgon slå upp din skärm och få en komplett bild av hur din marknadsplan presterar.

Marknadsteam

Skapa ett effektivt marknadsteam och utveckla samarbetet mellan medarbetare och byråer.

Den ger dig som marknadschef full kontroll över hela marknadsorganisationens arbete. I den interaktiva marknadsplanen följer du medarbetarnas arbete, externa leveranser, kostnader, tider och resultatet av satsningarna.

Produktion

Använd Digital Plattform för att på ett enkelt sätt, utan tekniska förkunskaper, producera attraktivt och målgruppsanpassat marknadsföringsmaterial.

I plattformen finns automatiseringsfunktioner som gör att du behöver minimal handpåläggning för att skapa effektiv kommunikation.