Digital marknadsföring 2023

Fjolåret var ett år av återhämtning för många branscher och 2023 inleddes med att AI på allvar blandade sig i informationssökning och innehållsskapande. Dags att orientera dig i marknadslandskapet 2023.

Börja med en kartläggning

Först och främst behöver du en karta så att du kan se var du befinner dig, var dina konkurrenter är och vad det dykt upp för nya aktörer sedan sist. Då ChatGPT fortfarande, i skrivande stund, enbart har tagit till sig material publicerat tom 2021 behöver du göra just denna del manuellt.

 

Börja med att titta på din SEO och se om du fortfarande har dina organiska positioner på de sökord du vill ranka på, då får du en bild av om det är något innehåll som du bör komplettera hemsidan eller rikta uppmärksamhet kring med annonsering. 

 

Gå också igenom dina konkurrenters positioner och kartlägg hur de agerat, det är ofta en snabbare väg till kunskap.

 

ChatGPT och SEO

Att ChatGPT och AI kommer att påverka den digitala marknadsföringens framtid verkar alla vara överens om men att sia om effekterna i dagsläget är svårt. 

 

Det mesta av SEO-arbetet kan du redan nu effektivisera med hjälp av ChatGPT eller liknande tjänster. Olika AI-plattformar kan hjälpa dig med att göra nyckelordsanalyser, ta fram en idéer och strategier för länkar, metatexter, innehåll och struktur. Och när det kommer till att skriva artiklar är AI snabb och effektiv. Om du bara promtar den rätt får du tillbaka väldigt bra SEO-texter. 

 

Lägg därför lite möda på att lära dig hur du bäst promtar och hur du förfinar resultaten AI ger dig. Mata den med nyckelord, målgruppsinformation, exempel på andra sidor som fungerat bra osv. Tänk bara på att kontrollera språket och låta en sakkunnig gå igenom texten innan den publiceras då det fortfarande händer att AI:n ”hittar på fakta” och översätter facktermer bokstavligt.

 

När du väl har din artikel kan med fördel be ChatGPT skriva inlägg till sociala medier, nyhetsbrev eller fördjupande artiklar på något innehåll i texten.

 

 

 

Tänk också på att du kan få hjälp av AI:n när du ska förbättra din tekniska SEO också. Mata den med information från dina analysverktyg och be om steg-för-steg-beskrivningar hur du ska gå tillväga för att göra det. På samma sätt kan du be AI:n om hjälp för att snabbt sätta dig in i nya analysverktyg.

 

Så AI öppnar stora möjligheter att effektivisera och skapa idéer inom marknadsföring, men det är fortfarande du som marknadsförare som måste mata den med rätt frågor och instruktioner och vara den som bedömer resultatet.

Gå igenom dina KPI:er

När företagets mål förändras behöver du ta en titt på dina KPI:er och se till att de mäter det som är i fokus för företaget 2023. 

 

Bygg en marknadsavdelning som sitter ihop med säljarna. De har kontakt med kunderna som du skickar till dem så be dem om feedback på om det kommer in rätt leads eller om du bombarderar dom med dåliga leads från fel målgrupp. 

 

Titta på mätdata tillsammans och se om ni drar samma slutsatser om vad som bör göras. På det sättet kan ni med en gemensam ansträngning öka kvalitet på leads.


Även i detta arbete kan du med fördel använda AI. AI kan hjälpa dig hitta mönster och anomalier i stora datamängder, skapa prognoser, rapporter och prognoser. Sätt dig in i hur du bäst promtar din AI så sparar du mycket möda och tid, och som alltid är det viktigt att du slår ett öga på AI:ns resultat och bedömer det utifrån din kunskap innan du släpper ifrån dig något.

Har dina kunder förändrats?

Att lära känna sina målgrupper är ett kontinuerligt arbete som tar tid men det är väl värt besväret. Oavsett om du kartlagt dem tidigare eller inte behöver du gå igenom dessa nu. 

 

Det ger dig oumbärlig information om var, vad och hur du ska kommunicera med dina kunder. Det som för några år sedan var en handfull kanaler som du kunde fokusera på är numera en uppsjö av kanaler och fler tillkommer ständigt. 

 

Här bör du titta på vilka plattformar dina kunder rör sig på, vad de gör där och hur de interagerar för att förstå hur du bäst ska fånga deras intresse.

GA4

Den 1 juli slutar Googles Universal Analytics att samla data. Har du inte redan uppgraderat din Analytics är det dags nu. 

 

Ersättaren GA4 skiljer sig en hel del från sin föregångare och är inte fullt så smidig att sätta upp som Google vill få oss att tro. En av skillnaderna är att GA4 mäter allt på din hemsida som händelser (events) och sedan får du avgöra vilka av dessa som ska räknas som konverteringar. 

 

GA4 kommer med en del standardevent, men ta dig tid att definiera dina egna event och konverteringspunkter så att du kan se att konverteringssiffrorna mellan UA och GA4 stämmer överens innan UA slocknar.

Marknadsplan

Digital Plattform ger dig en interaktiv marknadsplan.

Med en realtidsuppdaterad och samlad bild, vet du alltid hur projekten går och hur kampanjerna utvecklas i förhållande till budget och utfall.

Med Digital Plattform kan du varje morgon slå upp din skärm och få en komplett bild av hur din marknadsplan presterar.

Marknadsteam

Skapa ett effektivt marknadsteam och utveckla samarbetet mellan medarbetare och byråer.

Den ger dig som marknadschef full kontroll över hela marknadsorganisationens arbete. I den interaktiva marknadsplanen följer du medarbetarnas arbete, externa leveranser, kostnader, tider och resultatet av satsningarna.

Produktion

Använd Digital Plattform för att på ett enkelt sätt, utan tekniska förkunskaper, producera attraktivt och målgruppsanpassat marknadsföringsmaterial.

I plattformen finns automatiseringsfunktioner som gör att du behöver minimal handpåläggning för att skapa effektiv kommunikation.