Mät dig till framgång

Mät för att förbättra

Syftet med att mäta resultatet av din digitala marknadsföring är givetvis att din analys av utfallet ska leda till förbättringar i din taktik att bearbeta marknaden.

Du kanske har en idé för en ny annonskampanj eller ett nytt sidinnehåll som du tänker borde fungera – men det är först när du mäter utfallet som du vet om det fungerat.

Så vad är det du ska mäta, och varför?

Vad du mäter beror på målen i din digitala marknadsstrategi.

Välj en kanal i taget och jobba igenom allt som behövs för att lyckas i den kanalen.

Börja med att titta på hur besökarna hittar din webbplats. Genom sökningar, annonser eller sociala medier?

Om de kommit via annons, vad har de sökt på för att hitta dig? Detta är intressant information som du kan använda för att se vad som fungerar och inte fungerar för att dra in besökare till din sida.

Målet är alltid kunder

Men att dra in besökare ger i sig inget större värde. Bortsett från ett minimalt värde i varumärkesexponering ger en stor trafik på din sida faktiskt ingenting. Det du vill är istället att konvertera så många som möjligt av dina besökare till kunder.

Med kunskapen om hur dina besökare hittar dig går du vidare till att titta på hur dina besökare beter sig när de väl har landat på din sida. Hur länge stannar de på sajten? Scrollar de ända ner till botten av sidan? Går de vidare på din sajt? Detta ger dig information om huruvida din sida fungerar som den är tänkt.

Använder besökarna dator, padda eller mobil när de besöker dig? Denna information berättar för dig om du behöver optimera sidans visningsmöjligheter.

Dra rätt slutsatser

Om de flesta besökare lämnar sidan efter några sekunder betyder det att din sida förmodligen inte motsvarar dina besökares förväntningar. Har du däremot en hög andel besökare som läser och scrollar ner ända till slutet av en lång artikel har du en sida som sannolikt matchar dina besökares förväntningar väl.

Genom att använda resultatet av dina besökare och deras beteende kan du förhoppningsvis jobba fram en strategi för att maximera antalet kvalificerade besökare på din sida och jobba med det sista steget av analys.

Nämligen att få besökarna att konvertera till leads och kunder. Det är med konverteringsgraden du mäter hur stor andel av besökarna som blir till leads.

Givetvis är statistik inte bättre än uttolkningen och det kan vara bra att fundera lite innan du drar slutsatser. Ett lågt besöksantal på en sida kan ha många orsaker. Genom att kombinera olika mätresultat får du en bättre gissning.

T ex kan en sida ha hög pogo-sticking-rate (besökare lämnar så fort de kommit in) och av dessa använder merparten mobil. Om sidan inte är optimerad för mobilläsning kan en rimlig förklaring till att många lämna sidan direkt ligga där.

Optimera sidan för mobilläsning och mät igen. Förhoppningsvis blir det bättre.

Din framgång inom digital marknadsföring ligger inte i enskilda punktinsatser utan i ditt kontinuerliga arbete med att mäta, analysera och förbättra alla delar i besökarens resa mot att konvertera till ett lead.

Marknadsplan

Digital Plattform ger dig en interaktiv marknadsplan.

Med en realtidsuppdaterad och samlad bild, vet du alltid hur projekten går och hur kampanjerna utvecklas i förhållande till budget och utfall.

Med Digital Plattform kan du varje morgon slå upp din skärm och få en komplett bild av hur din marknadsplan presterar.

Marknadsteam

Skapa ett effektivt marknadsteam och utveckla samarbetet mellan medarbetare och byråer.

Den ger dig som marknadschef full kontroll över hela marknadsorganisationens arbete. I den interaktiva marknadsplanen följer du medarbetarnas arbete, externa leveranser, kostnader, tider och resultatet av satsningarna.

Produktion

Använd Digital Plattform för att på ett enkelt sätt, utan tekniska förkunskaper, producera attraktivt och målgruppsanpassat marknadsföringsmaterial.

I plattformen finns automatiseringsfunktioner som gör att du behöver minimal handpåläggning för att skapa effektiv kommunikation.