Har ni en digital plattform?

Öka marknadsavdelningens effektivitet med 100%. Väx digitalt med hjälp av marknadens främsta verktyg i kombination med en väl beprövad metodik. Digital Plattform är till för framgångsrika marknadsförare.

 

Alla verktyg samlade i ett system

Om du någon gång har producerat digitalt marknadsmaterial, vet du hur tidsödande det är.

Efter tiotusen musklick känns det fortfarande som man inte har kommit någonstans. Minimera antalet ”klick till resultat” med Digital Plattform.

Skapa snabbt landningssidor, tillhörande formulär och epostutskick. Koppla med några få klick ihop dem och lägg enkelt på marknadsautomationen för att få allt att hänga ihop i en logisk process, som konverterar besökare, till leads, till kunder.

Helt automatisk planering

Produktion & Marknadsautomation

Mät resultatet av dina aktiviteter

Projekthantering

Samarbetsfunktioner

Rapport/Resultat

Marknadsautomation & Integrationer

fungerar
framgångsrik
marknadsföring

Det handlar om er lönsamhet

Nyckeln till att få den Digitala Marknadsföringen att gå som en väloljad maskin, är främst att de tre beståndsdelarna Sälj, Marknad och Teknik harmoniserar väl med varandra.

Marknad har som sin yttersta uppgift att forma hög-automatiserade processer som omvandlar anonyma besökare till kvalificerade marknadsleads (MQL). Sedan länkas dessa vidare och i gränslandet mellan Marknad och Sälj kvalificeras de till säljleads (SQL).

Det som gör maskinen möjlig är väl fungerande Teknik. De olika tekniska delarna ska vara väl definierade och helt integrerade med varandra.

Du kan göra så mycket mer!

med samma antal människor

Verktygen som gör dig effektiv!

Gör dina befintliga marknadsresurser mer effektiva, få total kontroll över alla aktiviteter och se tydligt och automatiserat hur mycket all din marknadsföring kostar.

Vare sig leads ska skjutas från marknadsautomationen in i ert CRM-system, eller om offertförfrågningar automatiskt ska föras in i offertsystemet, så har Digital Plattform en lösning för att skapa helintegrerade informationsflöden.

E-postutskick

Landingssidor

Webbformulär

Marknadsbeställningar

Automatisk planering

Digitala Kampanjer

Boka en demo
så visar vi hur det fungerar