Google Analytics 4 – En guide för nybörjare

Google Analytics 4 – En guide för nybörjare Sent 2020 döpte Google om sina app- och webbverktyg till Google Analytics 4 och tog därmed officiellt klivet ur beta, åtminstone enligt deras eget utsago. Detta innebär att standardegendomen (när du skapar den) från och med nu hör till GA4. Google Analytics 4 är en helt omdesignad […]