Ta marknadsteamet till en ny nivå med ett MRM-system

Att ha ett CRM-system för att stötta sälj är en självklarhet i de flesta organisationer, medan ett motsvarande system för marknadsavdelningen inte är lika vanligt. Där sköts planering inte sällan fortfarande i excelark och att-göra-listan består ofta av postit-lappar på skrivbordet.    Men numera har marknadsteamet sitt alldeles egna system med en egen trebokstavskombination – […]

Smarketing

Själva ordet är en sammanslagning av Sales och Marketing och handlar om att få marknad och sälj att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. För en modern digitaliserad organisation finns här stora möjligheter om man vet hur man ska göra. Digitalisering förändrar kundresan För det första är det viktigt att förstå hur kundresan har förändrats […]

Digital marknadsföring 2023

Fjolåret var ett år av återhämtning för många branscher och 2023 inleddes med att AI på allvar blandade sig i informationssökning och innehållsskapande. Dags att orientera dig i marknadslandskapet 2023. Börja med en kartläggning Först och främst behöver du en karta så att du kan se var du befinner dig, var dina konkurrenter är och […]

Marknadsföringsbudget

Marknadsföringsbudgeten hjälper dig att bestämma hur mycket pengar du behöver för att marknadsföra din produkt eller tjänst. Men processen för att sätta en rimlig budget och få den att leverera önskat resultat kräver att du gör saker i rätt ordning. Börja med målet Se först till att du vet vad som förväntas av din marknadsavdelning […]